Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Proefproject 'filter' - Sparrenstraat

Filter Sparrenstraat

(in bijlage onderaan - de bewonersbrief Stad Brugge - Sparrenstraat en omgeving)

PROEFPROJECT - Sparrenstraat

Om dit nieuws meer te verspreiden in onze buurt, omdat gebleken is dat buurtbewoners verder van deze omgeving niet op de hoogte werden gesteld door deze bewonersbrief.

Een evaluatie bevraging is doorgegaan in oktober ll. waar nagegaan werd een oplossing te bieden aan het snelheidsprobleem in de straat (Sparrenstraat) met behulp van een 'knip' of 'filter'.
Die knip of filter zorgt ervoor dat de rijbaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. (voetgangers, fietsers en bromfietsen kunnen wel nog door) dus geen doorgang op het einde vd Sparrenstraat - Astridlaan.

De bevraging heeft aangetoond dat de bewoners van de Sparrenstraat voorstander zijn de filter, een kleine meerderheid in de Engelendalelaan ook.

Het Stadsbestuur heeft daarom beslist een proefproject voor een periode van 3 maanden in te voeren. Timing is 2e helft APRIL 2020.
Na die proefperiode volgt een tweede bevraging, om voor- en nadelen grondig te onderzoeken.

CONCREET:

Vanaf 2e helft april zal je met de wagen en motorfietsen geen doorgang meer hebben komende :

- van de Astridlaan richting Sparrenstraat / en omgekeerd

Voor gemotoriseerd vervoer zal de Sparrenstraat vanaf kruispunt met de Lorreinendreef een doodlopende straat worden.

Bewonersbrief.pdf Bewonersbrief project Sparrenstraat (95 kb)

Brugse verwarmingsrevolutie


(in bijlage onderaan de bewonersbrief Stad Brugge)
 

Vele buurtbewoners hebben ook in onze buurt deze infobrochure met bijhorende brief van 'Stad Brugge' ontvangen.


Veel vragen, misschien de moeite om reeds een gratis renovatiescan te laten uitvoeren - samenwerking met De Schakelaar en Stad Brugge.
Deze scan is niet alleen voor eigenaars maar tevens ook voor huurders.
Contacteer De Schakelaar, 050-327413 - of via info@deschakelaar.be

 

Meer info en duiding op maandag 27 april om 20u00 in Hoeve Hangerijn.

Bewonersbrief_Renovatiescan.pdf Bewonersbrief - renovatiescan (104.75 kb)


Nieuwjaarsreceptie Hoeve Hangerijn 26 jan ll.

 

Volg de link voor het fotoalbum.

Hoeve Hangerijn nieuwsbrief 2020


De info voor het voorjaar 2020 over Hoeve Hangerijn:

 

volg deze link !

 

De Sint op bezoek op Hoeve Hangerijn !
 

Foto's via volgende link !

Stroatmoat en babbelbank "Zet joen"

In elke straat van onze wijk zijn er één of meerdere stroatmoaten actief. Wellicht ken je jouw stroatmoat al. Wellicht kreeg je die op bezoek met de nieuwjaarskaart
en de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie in de buurt. Misschien kreeg je al een bezoekje als nieuwe bewoner, bij een geboorte of bij ziekte of bij een overlijden….of
kreeg je gewoon een goeiedag of een vriendelijk woord….
Wil je zelf iets melden aan jouw stroatmoat, neem dan gerust contact met hem of haar.
Weet je niet goed wie dat is of waar die woont, neem
dan contact met Chris.

De stroatmoat probeert mee te zorgen voor een warme en zorgzame buurt en met het initiatief van de babbelbank willen we een nieuwe stap zetten.

In de paasvakantie verschijnt de eerste babbelbank, meer bepaald in Zuiderakker.
De bank zal te herkennen zijn aan het vlagje met het embleem “ZET JOEN”.
Dit is een uitnodiging om even te pauzeren, even te zitten en misschien een babbeltje te slaan met een buur, een
voorbijganger…
Maak er gerust gebruik van want een babbeltje kan zoveel deugd doen.
We proberen dit even uit, het is de bedoeling dat de bank na een tijdje verhuist naar een andere straat of dat er nog meer banken komen, telkens met de oranje vlag “ZET JOEN”.
(Chris Couckuyt, 0474/720678)