Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Raad van bestuur

Leden algemene vergadering en werkgroep.
 Elke buurtbewoner die de doelstelling van vzw “Het Schuurke”
onderschrijft kan lid worden van de algemene vergadering
en/of van de werkgroep.
De raad van bestuur wordt verkozen door de leden.
 
RAAD VAN BESTUUR
Dagelijks Bestuur

Voorzitter:                         Filip Gallez
Penningmeester:             Jo Vancalster
Secretaris:                          Véronique Deknudt

 

Bestuursleden:
Johan De Groote, Chris Couckuyt, Marnick Lelong, Wim De Sutter.

 

Werkgroepleden

WERKGROEP
 
Chris Couckuyt , Johan De Groote , Veronique Deknudt ,
Jeanic Desserano , Wim De Sutter , Filip Gallez , Kathleen Nowé , Marnick Lelong , Bjorn Parmentier , Jo Van Calster Kurt Vanpoucke , William Strijbol , Jacky Monteyne , René Cappon , Romain Vandevoorde , Wim Sibbens , David Michielsens
 
 
 
 
Wij verwelkomen steeds graag nieuwe leden, die enthousiast willen meewerken in onze vzw.

Neem vrijblijvend contact op met één van de bestuursleden
of via ons mailadres:      buurtwerking.hetschuurke@gmail.com