Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Uitbreiding Schobbejakshoogte in Ryckeveldebos

Heideherstel in Ryckevelde en uitbreiding Schobbejakshoogte

Wat voorafging: eind 2008 begin 2009 starten de werkzaamhe den voor heideherstel aan de rand van het mili tair domein van Ryckevelde. Die werken zijn erop gericht de heide te laten uitbreiden en de biodiver siteit (de keuze aan planten- en diersoorten) van het gebied te verhogen. Het militair domein van Ryckevelde is 35 ha groot. Een groot deel ervan behoort tot het Natura 2000- netwerk. Dat is een geheel van gebieden dat een bescherming op Europees niveau geniet. In Ryckevelde gaat het om heide en schrale, soorten rijke graslanden, die vooral in het Wit Zand en het natuurreservaat de Schobbejakshoogte te vinden zijn. Deze gebiedjes vormen een paradijs voor heel wat planten en insecten die elders in Vlaanderen heel weinig voorkomen.
Actueel: om uitbreiding mogelijk te maken, is het perceel Amerikaanse eiken dat aansluit op de Schobbejakshoogte geveld. Heide is hier als biotoop zo zeldzaam dat die ingreep, die ook opgenomen is in het bosbeheer plan van Ryckevelde, ten volle verantwoord is.
De vrijkomen oppervlakte van twee hectare zal één geheel vormen met het huidig natuurreservaat Schobbejakshoogte en er samen mee beheerd worden. Het nieuwe natuurterrein zal zich kunnen ontwikkelen tot een structuurrijk halfopen gebied, vergelijkbaar met het huidige reservaat. Schapen en geiten zullen er kunnen grazen en wandelaars kunnen er een frisse neus halen. Deze ingreep betekent niet dat er in de toekomst min der bos zal zijn in Ryckevelde. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft in de omgeving nieuwe gronden aangekocht en zal in de komende jaren nog heel wat nieuw, vanzelfsprekend inheems, bos aanplanten.