Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Natuurgebied Gemene Weidebeek – project Hangerijn (Assebroek)

De hoeve (vroegere woonhuis) De schuur en stallingen De hoeve (nieuwe bestemming: erfgoedbeheerder) Het bakoven huisje

 

Gemene Weidebeek – project Hangerijn, zaterdag 28/11, NM
Bekijk hier en hier luchtfoto's van de Gemene Weidebeek
  • Kris-kras rondgang in de schitterende groeneclave van 40 ha rond de Gemene Weidebeek, een uniek natuurproject midden in Assebroek;
  • Kennismaking met de plannen voor de hoeve Hangerijn aan de rand van dit natuurgebied. Deze authentieke site wordt in de komende jaren omgebouwd tot een ontmoetingsplaats in de boerderijsfeer voor personen met een handicap.  en met faciliteiten voor buurtwerking.
  • Afspraakpunt: hoeve Hangerijn
  • Bereikbaar via de Vossensteert, afslag Paalbos
  • Vanaf 14.00, doorlopend tot 16.00u

http://www.brugge.be/internet/nl/content/nieuws/
herfstwandeling09.htm

Artikel verschenen in Het Laatste Nieuws - ook via website van Patrick Moenaert na te lezen. (Link bevindt zich onderaan deze tekst)

Hoeve Hangerijn krijgt nieuwe bestemming.

Het Brugs schepencollege heeft vrijdag jongstleden principieel het licht op groen gezet voor de uitbouw van de hoeve Hangerijn bij het natuurgebied van de Gemene Weidebeek tot een centrum voor dagactiviteiten.
In de deelgemeente Assebroek ligt, midden de bebouwde omgeving, een omvangrijke groene enclave, bestaande uit het speelbos Paalbos (7 hectare) en het de Gemene Weidebeek (momenteel 32 hectare), beide eigendom van de stad Brugge. Omdat het een uniek gegeven is om zo dicht bij de stad over een dergelijk waardevol gebied van rust en natuur te beschikken, besliste de stad zo'n tien jaar geleden om de lage kom rond de Gemene Weidebeek als natuurgebied te beschermen en zo goed mogelijk toegankelijk te maken voor wandelaars en natuurliefhebbers. En dit natuurproject is niet af : de verdere aankoop en inrichting tot de volle 40 ha via de aankoop van nog een aantal zuidwestelijk gelegen weiden blijft voorop staan in het groenbeleidsprogramma van de Stad. 
Vandaag, bijna tien jaar na de bescherming van het natuurgebied Gemene Weidebeek, heeft de Stad bijkomende plannen. Het zijn plannen waarbij zowel de schepen van Groen als de schepen van maatschappelijke begeleiding van nabij betrokken zijn. Bij dit natuurgebied, aan de zijde van het Paalbos, ligt immers nog een oude hoeve Hangerijn. Het geheel bestaat uit een woonhuis met schuur, een klein bakhuis en een ruim binnenerf. Het woonhuis staat nu leeg, de schuur wordt gedeeltelijk gebruikt voor de dieren die het natuurgebied begrazen. De hele site heeft heel zeker heel wat charme, maar de gebouwen en het erf zelf zijn momenteel verkommerd en wachten op een nieuwe bestemming. 
Over die bestemming is de voorbije jaren en vooral maanden grondig nagedacht: we waren op zoek naar een waardevolle invulling die de uitstekende ligging en het natuurkarakter van de site zou valideren. De keuze is gevallen op een sociale invulling en wel op twee vlakken: 
Het stadsbestuur wil de site inrichten als een centrum voor dagactiviteiten, onder meer - maar zeker niet uitsluitend - voor personen met een handicap. Zij zouden op de site kunnen deelnemen aan boerderijactiviteiten met kleine dieren, maar ook bezig zijn met het zaaien, planten, oogsten, verwerken van producten ... Kortom, diverse ontspannende en zingevende activiteiten, voor kleine groepen tot tien personen, met bovenal ook mogelijkheid voor verruiming van hun sociale netwerk. Geen massale toestanden dus, en ook geen residentiële functie, maar gewoon dagactiviteiten, waarbij de stad wel de infrastructuur aanbiedt, maar de instellingen zélf voor de begeleiding van de deelnemers zorgen. Ik kan u, vanuit mijn eigen ervaring, meegeven dat een dag uit, in een beschermde omgeving met een aantal impulsen die op een rustige manier worden aangebracht, voor bijvoorbeeld kinderen met een handicap, echt tot een heerlijke en heel intense ervaring kunnen uitgroeien. Zowel de bezoekers als hun begeleiders zullen hier snel de meerwaarde van ervaren, iets wat , tot mijn grote genoegdoening, meteen door de sector erkend werd.   
De eerste contacten met de welzijnssector zijn reeds gelegd en tal van instellingen, onder meer Spermalie, Tordale, Arkgemeenschap Moerkerke, Bezigheidstehuis Ter Muiden, Dagcentrum ’t Veldzicht, vzw Het Anker, Dienstencentrum Ter Dreve, vzw Licht en Liefde en Centrum van de Oostkust, tonen zich alvast principieel bereid om mee te werken aan de uitbouw van een goed concept: zij hebben hiertoe reeds een engagementsverklaring ondertekend, wat voor de verdere toekomst het beste laat verhopen. Van bij het begin heb ik het persoonlijk als baanbrekend en bijzonder gunstig ervaren dat we hier niet te maken hebben met een concept voor één instelling of organisatie, maar met een initiatief waar zoveel mogelijk mensen en verenigingen van kunnen genieten en waar zij zich ook van bij de voorbereidingen betrokken bij voelen.  
Een tweede functie voor hoeve Hangerijn zou zeker een verrijking zijn voor de buurt. Van bij de aanvang werd er immers rekening mee gehouden dat hoeve Hangerijn ook dienst zal kunnen doen als centrum voor buurtactiviteiten. In die zin zijn er reeds eerste constructieve gesprekken gevoerd met de buurtwerkingen van 't Schuurke, het Paalboscomité, het comité Leefbare Buurt en twee buurtscholen. Dit moet meteen ook het inclusieve karakter van het hele initiatief versterken en ook voor de buurt een meerwaarde betekenen: de uitbouw van het project moet immers gebeuren met respect voor het authentiek en intiem karakter van de site. Met andere woorden : de accommodatie moet hier voorhanden zijn voor comfortabel en aangenaam "buurten" zonder evenwel last te bezorgen voor de buurt: een bescheiden en gezellig cafetaria hoort daarbij, een fuifzaal of een café bijvoorbeeld helemaal niet.  
Met medewerking van talrijke instellingen voor personen met een handicap, maar ook in samenwerking met plaatselijke buurtinitiatieven en de beide buurtscholen, kan Hoeve Hangerijn uitgroeien tot een mooi project voor de hele Brugse regio. 
Maar zoals u weet, koken kost geld: wat de financiële onderbouw van het project betreft, wil het stadsbestuur alvast 1 miljoen euro uit het Stedenfonds vrijmaken voor dit initiatief: de aanvraag bij Vlaams minister Keulen is binnen.  
 
De Gebouwendienst en de Groendienst van de stad kregen opdracht om een gedetailleerde raming op te maken voor de gebouwen én de omgevingsaanleg. De werken zullen gefaseerd moeten uitgevoerd worden, afhankelijk van de financiële mogelijkheden. De Europese Cel van de stad en de Dienst Maatschappelijke Begeleiding kregen de opdracht ook nog actief op zoek te gaan naar bijkomende middelen bij Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Maar zoveel is alvast duidelijk: naast het natuurgebied van de Gemene Weidebeek moet ook hoeve Hangerijn binnen enkele jaren een begrip worden in de hele Brugse regio. Het potentieel is voorhanden : de omgeving is ideaal, het draagvlak is breed en het enthousiasme groot. Het is vooral voor dat laatste dat ik zowel de beide schepenen wil bedanken als de vele andere mensen die hun schouders onder dit project hebben gezet : ik denk aan een aantal stadsdiensten zoals de Groendienst, de dienst maatschappelijke begeleiding en de dienst Stedenbeleid, maar natuurlijk ook aan de verschillende actoren in de sector evenals de buurtcomités - bedankt voor het eerste, verkennende stuk weg dat is afgelegd en op naar het volgende!