Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Feestelijke opening Speelplein Paalbos

Vernieuwde speeltuigen

Gisteren was de officiële opening van het vernieuwde speelpleintje aan het Paalbos (Trapveld).
Jammer van de weergoden die de organisatoren niet gunstig gezind waren. Toch waren veel buurtbewoners , -kinderen en schoolkinderen van de Zonnetuin aanwezig.
Na de plechtstatigheden van de gemeenteraadsleden werd een lied gezongen en gedanst door de kinderen van de Zonnetuin.

Trapveld en Paalbos heringericht

Zoals menig buurtbewoner al is opgevallen zijn sinds geruime tijd werken in uitvoering op het " Trapveld " - Paalbos.
Velen hebben zich misschien afgevraagd wat er te gebeuren staat of wat de bedoeling hiervan is.

De nieuwsgierigheid werd beeindigd met het ontvangen van een schrijven naar omwonenden van het Paalbos door de Brugse stadsdiensten.

In de nabije toekomst  - of nog dit voorjaar - staan volgende werken gepland voor uitvoering :

   * Verplaatsen van het speelpleintje op het trapveld en
      voorzien van nieuwe speeltoestellen.

  
* De ponyweide achterkant Paalbos wordt opengesteld
      als speelweide.
   * Aanleg van een mountainbike parcours (vanaf
      Gemeneweideweg-Zuid tot Engelendaelelaan)
      zonder overlapping met de wandelpaden.
   * Aanplant van een kleine hoogstamboomgaard op het
      perceel tegenover Hoeve Hangerijn, later wordt hij
      opgenomen in de werking van Hangerijn.

Krantenartikel Nieuwsblad 4 Mar 2010 hier te lezen. (klik op de link)

Bewonersbrief is via onderstaande link te lezen.

Trapveld panorama