Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Situering

-onderdeel of nevenactiviteit van VZW het Schuurke, buurtwerking in st kruis ; gelegen tussen Veltembos en Ryckeveldebos en gemene weidebeek, dus rond Hoeve Hangerijn, waar ook onze zetel is en activiteiten doorgaan ; we hebben zowat 20 straten.

-vzw het Schuurke heeft als doel: buurt bevorderende activiteiten organiseren met nadruk op elkaar ontmoeten in een warme buurt ; 4 à 5 activiteiten per jaar zoals nieuwjaarsreceptie, paaseierenraap, zomerfeest in thema, Halloween tocht…. ; we hebben ook een buurtkrantje 3x per jaar, website, facebook ; aantal nevenactiviteiten zoals plukbos, little free library (LFL), prikkelplad in samenwerking met Hoeve Hangerijn.

Maar ook sinds 2016 project: ' stroatmoaten '

Ontstaan

Uit droom om niet alleen een warme en groene buurt maar ook een zorgzame buurt te creëren:

- aanleiding :
Via stad Brugge enquête ‘wie heeft jou vandaag opgebuurt’ ;
verspreid via ons buurtkrantje, detecteren vraag en aanbod rond noden in de buurt; respons 3 vraag hulp en 14 aanbod hulp.

Met die 14 samengezeten en gebrainstormd wat we willen en kunnen; als snel tot doel gekomen: 1 of meerdere bewoners per straat die hun oor te luisteren leggen om noden te detecteren en discreet kijken wat kan gedaan worden, vb. ziek iemand, boodschappen doen, bezoekje brengen bij iemand die veel alleen is; tevens
aanspreekpunt / antenne.

Naam gekozen: straatverantwoordelijke of aanspreekpunt klinkt te stijf; Brugs stroatmoat beter en sympathieker.

Principes: discreet, respecteren privacy, niet opdringen, zien wat we kunnen doen en anderzijds doorverwijzen of mensen in verbinding brengen als tussenpersoon.

Evolutie

Intussen hebben alle straten een of meerdere stroatmoaten; 3 x per jaar komen we samen en delen we ervaringen en bouwen we verder uit:

  • Verwelkomen nieuwe bewoners met gesprekje en buurtboekje met alle verenigingen en scholen; nodigen we uit voor de volgende Schuurke activiteit
  • Nieuwjaarskaart begin januari: 1x per jaar wordt elke buur persoonlijk uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie met de buurt en krijgt nog eens uitleg stroatmoat; zichzelf nog eens voorstellen en polsen hoe het is
  • Kaartje bij geboorte
  • Kaartje bij ziekte of gelegenheid zoals jubileum
  • Kaartje bij overlijden
  • Spontaan ontstaan verbindingen zoals receptietje, op de koffie…..
  • Babbelbank zullen we ook lanceren tijdens de paasvakantie; uitnodigen om even te zitten en een praatje te slaan; opvallend met ‘zet joen’; gepromoot door stroatmoat

Dit alles met steun van de stad via buurtoppepper

- link gemaakt met actie ‘vierkant tegen eenzaamheid’, nl. als er een melding komt bij het meldpunt van de stad, dan kan de aanmelder ook op de hoogte gebracht worden van de stroatmoat en bezoek krijgen als hij/zij dat zelf wil naast het bezoekteam vrijwilligers Mintus

Besluit : op kleine schaal proberen wij verbindingen te maken in onze buurt zodat het goed is om leven en goed voor elkaar zorgen.

Ons buurtboekje kun je downloaden of gewoon on-line lezen via de link hieronder:

Buurtboekje - vzw Het Schuurke Buurtwerking